Myofeedback

Spieren zenden kleine elektrische signalen uit. Bij Myofeedback wordt het elektrische signaal van een spier gemeten met elektroden. Myofeedback of ‘spierterugkoppeling’ geeft op deze manier informatie over de activiteit van een spier in rust en tijdens het bewegen. 

Tijdens een onderzoek met myofeedback kan bepaald worden of een spier ontspannen of juist erg aangespannen is. Via een signaal is zichtbaar op een beeldscherm wat de mate van spieractiviteit is. Dit heet ook wel EMG of Biofeedback.

Myofeedback kan zowel tijdens lichamelijk onderzoek als tijdens een behandeling worden ingezet. In een behandeling wordt dan gewerkt aan het bewust aan- of ontspannen van de desbetreffende spier(en). Zo kan worden geleerd om een spier met de juiste dosering te gebruiken. 

Binnen de bekkenfysiotherapie wordt myofeedback ook regelmatig ingezet om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten. De bekkenbodem is voor veel mensen een onbekende spiergroep; u kunt die bekkenbodemspieren niet zien en het is ook moeilijk te voelen wat ze nou precies doen. Met myofeedback wordt dat duidelijk gemaakt.

Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld heel erg gespannen achter hun bureau zitten of vaak achter elkaar dezelfde beweging moeten maken kan het een nuttig hulpmiddel zijn. Met myofeedback wordt u bewust gemaakt van wat uw spieren doen tijdens bewegen en wat houding voor verschil kan maken.