Valpreventie

Bent U ook wel eens bang om te vallen?

Vallen komt bij ouderen vaak voor. Jaarlijks valt één op de drie zelfstandige ouderen minimaal één keer en 15% van de ouderen valt zelfs tweemaal of vaker. Een valincident kan vervelende gevolgen hebben, zoals verstuikingen, snijwonden en/of botbreuken.

Naast lichamelijk letsel heeft vallen ook vaak psychische gevolgen, zoals angst, somberheid en sociaal isolement. Hierdoor zien we vaak verlies van zelfvertrouwen en raken mensen meer afhankelijk van anderen waardoor de kwaliteit van leven verminderd.

Waarom vallen ouderen eerder?

De meeste mensen herkennen dit wel als ze ouder worden.

  • U kan niet meer zo snel reageren en beweegt langzamer
  • U bent minder sterk als vroeger
  • Uw conditie of uithoudingsvermogen neemt af
  • Uw bent sneller uit balans.
  • Startklachten oftewel dat u even op gang moet komen
  • Valangst en/of angst dingen te ondernemen als bv.de trap oplopen of boodschappen doen.

Valincidenten zijn vaak te voorkomen!

De fysiotherapeut kan hier een belangrijke rol in spelen. Wij hebben een arsenaal aan hulpmiddelen en meetinstrumenten tot onze beschikking om te bepalen hoe groot het risico is dat iemand valgevaarlijk is. Daarnaast kunnen we U helpen om valincidenten te voorkomen en Uw belastbaarheid weer te verhogen.

We hebben een belastbaarheid verhogend oefenprogramma met spierversterkende oefeningen en evenwichtstraining. Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen zijn risicofactoren waar u zelf wat aan kan doen.