Huishoudelijk reglement fitness

Algemene voorwaarden en huisregels fitness

  • De sporter neemt op eigen verantwoording deel aan het trainingsprogramma.
  • Het dragen van sportkleding of makkelijk zittende kleding en sportschoenen (in ieder geval schone schoenen) heeft de voorkeur.
  • Gebruikte materialen dienen na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.
  • Laat elk toestel voor de volgende gebruiker schoon achter. 
  • Er wordt standaard  éénmalig een fittest afgenomen bij inschrijving en kan daarna in overleg en op verzoek herhaald worden.
  • Betaling geschiedt per nota.
  • Fysiotherapie SaFyR Rilland is tijdens officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
  • Fysiotherapie SaFyR Rilland behoudt zicht het recht tot wijzigen van de openingstijden.
  • Fysiotherapie SaFyR Rilland is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van waardevolle spullen.
  • De sporter onderwerpt zich aan de door de fysiotherapeut of medisch fitness instructrice gegeven instructies en vastgestelde huisregels.

Bovenstaande algemene voorwaarden en huisregels maken onlosmakelijk deel uit van het inschrijfformulier van Fysiotherapie SaFyR Rilland, door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cliënt deze voorwaarden te kennen en te accepteren.