Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar op gebied van het bewegend functioneren. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motorische vaardigheden. Soms duurt deze ontwikkeling wat langer of wijkt dit af van hun leeftijdsgenoten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Intake
Tijdens de intake wordt door middel van een gesprek met de ouders/verzorgens van kind gekeken wat het probleem is. Door middel van gebruik te maken van testen, zal er eerst een beginniveau bepaald worden. Hierna zal er een behandelplan opgesteld worden om de motoriek te gaan verbeteren.

De behandeling
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.
Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.
Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Welke klachten
Met wat voor soort klachten kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht, met allerlei klachten die betrekking hebben op motoriek zowel grove als fijne motoriek. Denk hierbij aan b.v. voorkeurshouding bij zuigelingen, achterstand in motoriek, onhandige motoriek, schrijfproblemen, orthopedische klachten enz.
Mocht u vragen hebben of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie of heeft u vragen hierover neem dan contact op met onze praktijk.

Schrijfproblemen
Onze kinderfysiotherapeute, Kim Huijgens, heeft een cursus gevolgd voor motorische schrijfproblemen bij kinderen. Hierdoor heeft zij zich meer gespecialiseerd om kinderen te kunnen behandelen met schrijfproblemen. Mocht uw kind moeite hebben met schrijven of twijfelt u over het handschrift van uw kind. Dan kunt u altijd een afspraak maken en kan er bekeken worden of er een schrijfprobleem is en of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie.

Kinderfitness
De kinderfitness is bedoeld voor alle kinderen en ook voor kinderen met klachten tot 18 jaar, die graag willen sporten. Mocht u meer informatie willen of wilt u uw kind aanmelden om te komen sporten dan kunt u contact opnemen met Kim Huijgens.
Trainingstijden:
Dinsdag: 16.00 – 17.00 & 17.00 – 18.00 uur (Yerseke)
Donderdag: 16.00 – 17.00 uur (Krabbendijke)