Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van parkinson die veelal voorkomen:
  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Klachten

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënt als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten.

ParkinsonNet

Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners. De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners kunnen zo nodig ook zorg verlenen aan huis.

Therapie

Voor, tijdens en na afloop van de behandeling zal de fysiotherapeut de resultaten en de voortgang met u bespreken. Behandelingen kunnen individueel, maar ook in groepsverband gegeven worden. In overleg met u kijkt de therapeut welke behandeling het beste bij u past. Met een verwijzing van behandelend specialist of huisarts worden de behandelingen vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Trainingstijden in groepsverband: Maandag 12:00-13:00 (Yerseke) Donderdag 10:30-11:30 (Krabbendijke) Donderdag 15:00-16:00 (Yerseke)

Kosten

Met parkinson heeft u met een verwijzing een chronische indicatie. Dit betekent dat de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Echter de eerste 20 behandelingen moeten uit de aanvullende verzekering worden vergoed.