Bekken (Bodem) Check

Ben je onlangs bevallen en benieuwd hoe je bekken en bekkenbodem na de bevalling functioneren? Wil je advies wat je zelf kunt doen om snel te herstellen? Wil je weten of je meer kans hebt op klachten van de bekken(bodem), zoals urine- of ontlastingsverlies, verzakking en/of bekkenpijn, op latere leeftijd?. Dan is er speciaal voor jou de Bekken (Bodem) Check. De Bekken (Bodem) Check bestaat uit een online Bekken (Bodem) Check Screeningslijst en een Bekken (Bodem) Check Consult bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.

Voor wie is de Bekken (Bodem) Check Screeningslijst ?

Voor vrouwen in de periode tussen 6 weken en 9 maanden na de bevalling.

De Bekken (Bodem) Check Screeningslijst?

Met behulp van de online Screeningslijst kan je uitzoeken of je klachten hebt in de bekken(bodem)regio waar je nu wat aan kan doen. Daarnaast kan je uitzoeken of je meer kans loopt op klachten op latere leeftijd en hoe je de kans hierop nu kan verkleinen. Op basis van de antwoorden krijg je een advies op maat. Deze vragenlijst is beschikbaar via de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (bekkenbodemcheck.nl).

Advies op maat na het invullen van de Bekken (Bodem) Check Screeningslijst

 • Je hebt geen klachten of je loopt weinig risico op klachten, dan kan je op de website informatie vinden over de bekken(bodem)regio, oefeningen en tips.
 • Je loopt meer risico op het krijgen van klachten in de bekken(bodem)regio, dan kun je naast de bovenvermelde informatie en adviezen ervoor kiezen om een afspraak te maken voor een Bekken (Bodem) Check bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
 • Je hebt klachten in de bekken(bodem)regio, dan krijg je het advies om een afspraak te maken voor onderzoek en behandeling bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
 • Je hebt geen klachten, maar je hebt toch een vraag over het functioneren van je bekken en/of bekkenbodem, dan kan je er voor kiezen om toch een afspraak te maken voor een Bekken (Bodem) Check. De geregistreerde bekkenfysiotherapeut zal je vragen beantwoorden (bijvoorbeeld over oefeningen of sporthervatting).

De Bekken (Bodem) Check Consult

Nadat je de online Bekken (Bodem) Check Screeningslijst hebt ingevuld kan je een afspraak maken voor een Bekken (Bodem) Check Consult door contact op te nemen met een geregistreerd bekkenfysiotherapeut bij jou in de buurt (www.bekkenfysiotherapie.nl). Bij het maken van een afspraak is het belangrijk om aan te geven dat het om een Bekken (Bodem) Check gaat. De bekkenfysiotherapeut kan hier dan in de planning rekening mee houden. Neem de door jouw ingevulde vragenlijst uitgeprint mee naar de afspraak.

Wat kan je verwachten van de Bekken (Bodem) Check Consult

 • De bekkenfysiotherapeut zal eerst de meegenomen ingevulde Screeningslijst doornemen
 • Er zal geïnformeerd worden naar wat voor jou de reden is voor deze afspraak.

Mogelijke redenen zijn:

  • Er is aangegeven dat ik meer risico loop op klachten in de bekken(bodem)regio. Wat kan ik nu doen om de kans hierop te verkleinen?
  • Hoe is het nu met de functie van mijn bekkenbodem na de bevalling?
  • Doe ik de bekkenbodem oefeningen goed?
  • Hoe functioneert mijn bekken nu na de bevalling?
  • Vragen over het opbouwen van oefeningen, dagelijkse activiteiten, sporten, werkhervatting, en dergelijke.
  • Vragen over plassen, ontlasten, toiletadviezen, verzakkingsgevoel, seksualiteit, lage rug- en bekkenklachten.
 • Aan de hand van de reden voor jouw afspraak en de aanwezige risicofactoren zullen aanvullende vragen worden gesteld. Daarnaast zal een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan bestaan uit:
  • houdings- en bewegingsonderzoek van het bekkengebied
  • onderzoek van de bekkenbodemspieren (eventueel inwendig)

Advies op maat na afloop van de Bekken (Bodem) Check Consult

Na afloop van de Bekken (Bodem) Check worden de resultaten en bevindingen met je besproken en zijn er de volgende opties:

  • Je krijgt antwoord op je vragen, je krijgt informatiefolders mee met tips en adviezen en je hoeft geen verdere afspraak meer te maken.
  • Je krijgt leefstijl- en oefenadviezen op maat. Je kan dan kiezen om dit zelfstandig of onder begeleiding van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te doen.
  • Je krijgt het advies is om een vervolg afspraak te maken voor een behandeling (en eventueel vervolgonderzoek).
  • Je krijgt het advies om een afspraak te maken met je huisarts of specialist.

Kosten Consult

Aan het consult zijn kosten verbonden. Omdat het preventieve zorg is wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten zijn € 80,-

Folders

Folders In relatie tot de Bekken (Bodem) Check zijn de volgende folders of informatie beschikbaar op www.bekkenfysiotherapie.nl: